Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων & συμμόρφωση GDPR

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Απριλίου 2019
Η εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (εν συντομίας «εταιρεία», «εμάς», «εμείς» ή «μας») ασκεί την δραστηριότητα της στην ιστοσελίδα www.vitashop.gr (εν συντομία οι «Υπηρεσίες»).
Η παρούσα ιστοσελίδα σάς ενημερώνει για τις πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή, την χρήση και την αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας και τις δυνατότητες που σχετίζονται με αυτά τα δεδομένα.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να εξασφαλίσουμε και να βελτιώσουμε την Υπηρεσία μας. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, συμφωνείτε με τη συλλογή και την χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχουν τους ίδιους ορισμούς με αυτούς στους Γενικούς Όρους μας, προσβάσιμοι από το www.vitashop.gr.

 

Ορισμοί

Υπηρεσία
Ο ορισμός Υπηρεσία περιλαμβάνει την ιστοσελίδα www.vitashop.gr, που χειρίζεται από την εταιρεία μας.

Προσωπικά Δεδομένα
Ο ορισμός Προσωπικά Δεδομένα περιλαμβάνει δεδομένα για το φυσικό πρόσωπο, το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί από αυτά τα δεδομένα (ή από αυτές και άλλες πληροφορίες που είτε βρίσκονται στην κατοχή μας είτε είναι πιθανόν να τεθούν στη διάθεσή μας).

Δεδομένα Χρήστη
Τα Δεδομένα Χρήστη είναι δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα, που προέρχονται από τη χρήση της Υπηρεσίας ή από την ίδια την υποδομή των Υπηρεσιών (για παράδειγμα, η διάρκεια μιας επίσκεψης σελίδας).

Cookies
Ο ορισμός «Cookies» περιλαμβάνει μικρά κομμάτια δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας (υπολογιστής ή κινητή συσκευή).

Διαχειριστής Δεδομένων
Ο ορισμός «Διαχειριστής δεδομένων» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που (είτε μόνο του, από κοινού ή μαζί με άλλα πρόσωπα) καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται ή θα επεξεργαστούν.
Για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, εμείς εκτελούμε τα χρέη του Διαχειριστή Προσωπικών Δεδομένων.

Επεξεργαστές προσωπικών δεδομένων (πάροχοι υπηρεσιών)
Ο ορισμός «Επεξεργαστής προσωπικών δεδομένων» (πάροχος υπηρεσιών) σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα εξ ονόματος του Διαχειριστή δεδομένων.
Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες διαφόρων παρόχων υπηρεσιών για να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας πιο αποτελεσματικά.

Υποκείμενο δεδομένων (Χρήστης)
Το Υποκείμενο Δεδομένων είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, το οποίο χρησιμοποιεί την Υπηρεσία μας και αποτελεί υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων.

 

Συλλογή και Χρήση Πληροφοριών

Συλλέγουμε πολλούς διαφορετικούς τύπους πληροφοριών για διάφορους σκοπούς για να παρέχουμε και να βελτιώσουμε την Υπηρεσία, που σας προσφέρουμε.

Είδη συλλεγμένων δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα
Κατά την χρήση της Υπηρεσίας μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία μαζί σας ή την αναγνώρισή σας (εν συντομία «Προσωπικά Δεδομένα»). Οι προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης περιλαμβάνουν, αλλά όχι περιορισμένα, τα ακόλουθα:

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Όνομα και επώνυμο
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Διεύθυνση, πολιτεία, επαρχία, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη
 • Cookies και δεδομένα χρήσης

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με ενημερωτικά δελτία, μάρκετινγκ ή προωθητικό υλικό και άλλες πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη οποιωνδήποτε ή όλων αυτών των επικοινωνιών από εμάς, ακολουθώντας τον σύνδεσμο διαγραφής ή τις οδηγίες που παρέχονται σε οποιοδήποτε ηλ. ταχυδρομείο αποστέλλουμε ή επικοινωνώντας μαζί μας.

Δεδομένα Χρήστη
Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες για τον τρόπο πρόσβασης και χρήσης της υπηρεσίας (“δεδομένα χρήσης”). Αυτά τα δεδομένα χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet του υπολογιστή σας (π.χ. διεύθυνση IP), ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες της υπηρεσίας που επισκέπτεστε, η ώρα και η ημερομηνία της επίσκεψής σας, ο χρόνος που δαπανάται σε αυτές τις σελίδες, η μοναδική συσκευή αναγνωριστικά και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Παρακολούθηση δεδομένων των cookies
Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης για να παρακολουθούμε τη δραστηριότητα στην υπηρεσία μας και να κρατάμε ορισμένες πληροφορίες.
Τα cookies είναι αρχεία με μικρή ποσότητα δεδομένων που μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό. Τα cookies αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από έναν ιστότοπο και αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Οι τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται επίσης είναι φάρους, ετικέτες και δέσμες ενεργειών για τη συλλογή και παρακολούθηση πληροφοριών και για τη βελτίωση και την ανάλυση της υπηρεσίας μας.
Μπορείτε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να αρνηθεί όλα τα cookies ή να υποδείξει πότε αποστέλλεται ένα cookie. Ωστόσο, εάν δεν αποδέχεστε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα της υπηρεσίας μας.

Παραδείγματα cookies που χρησιμοποιούμε:

 • Cookies συνεδρίας. Χρησιμοποιούμε τα cookies συνεδρίας για τη λειτουργία της υπηρεσίας μας.
 • Cookie προτίμησης. Χρησιμοποιούμε cookie προτίμησης για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας και διάφορες ρυθμίσεις.
 • Cookies ασφαλείας. Χρησιμοποιούμε cookies ασφαλείας για λόγους ασφαλείας.

 

Χρήση δεδομένων

Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα συλλεγόμενα δεδομένα για διάφορους σκοπούς:

 • Για να παρέχουμε και να διατηρήσουμε την υπηρεσία μας
 • Για να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στην υπηρεσία μας
 • Για να σας επιτρέψουμε να συμμετέχετε σε διαδραστικές λειτουργίες της υπηρεσίας μας όταν το επιλέγετε
 • Για να παρέχετε υποστήριξη πελατών
 • Για να συγκεντρώσουμε ανάλυση ή πολύτιμες πληροφορίες, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την υπηρεσία μας
 • Για να παρακολουθήσετε τη χρήση της υπηρεσίας μας
 • Για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων
 • Για να σας παρέχουμε νέα, ειδικές προσφορές και γενικές πληροφορίες σχετικά με άλλα αγαθά, υπηρεσίες και εκδηλώσεις που προσφέρουμε, που είναι παρόμοιες με αυτές που έχετε ήδη αγοράσει ή έχετε ζητήσει, εκτός αν έχετε επιλέξει να μην λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες

 

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (GDPR)

Εάν διαμένετε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), η νομική βάση της εταιρείας, για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξαρτάται από τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και το συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο τα συλλέγουμε.

Η εταιρεία μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα επειδή:

 • Πρέπει να κάνουμε ένα συμβόλαιο μαζί σου.
 • Μας δώσατε την άδεια να το κάνουμε.
 • Η επεξεργασία είναι στα νόμιμα συμφέροντά μας και δεν παρακάμπτεται από τα δικαιώματά σας.
 • Για σκοπούς επεξεργασίας πληρωμών
 • Για να συμμορφωθούμε με το νόμο

 

Διατήρηση δεδομένων

Η εταιρεία θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (για παράδειγμα, εάν απαιτείται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους), να επιλύσουμε τις διαφορές και να επιβάλουμε τις νομικές μας συμφωνίες και πολιτικές.

Η εταιρεία θα διατηρήσει επίσης δεδομένα χρήσης για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης. Τα δεδομένα χρήσης γενικά διατηρούνται για μικρότερο χρονικό διάστημα, εκτός από την περίπτωση που αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ασφάλειας ή για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της υπηρεσίας μας, ή είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.

 

Μεταφορά δεδομένων

Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, μπορούν να μεταφερθούν — και να διατηρηθούν σε — υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της πολιτείας, της επαρχίας, της χώρας σας ή άλλης κυβερνητικής δικαιοδοσίας, όπου οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από αυτούς που προέρχονται από τη δικαιοδοσία σας. Εάν βρίσκεστε εκτός Ελλάδας και επιλέξετε να μας παρέχετε πληροφορίες, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι μεταφέρουμε τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, στην Ελλάδα και τα επεξεργαζόμαστε εκεί. Η συγκατάθεσή σας για την παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, ακολουθούμενη από την υποβολή των εν λόγω πληροφοριών, αντιπροσωπεύει τη συμφωνία σας για τη μεταφορά αυτή. Η εταιρεία θα λάβει όλα τα εύλογα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου και καμία μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων δεν θα πραγματοποιηθεί σε έναν οργανισμό ή μια χώρα, εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι σε συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των δεδομένων σας και άλλων προσωπικών σας πληροφοριών.

 

Αποκάλυψη δεδομένων

Επιχειρηματική συναλλαγή

Εάν η εταιρεία εμπλέκεται σε συγχώνευση, εξαγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν. Θα σας παράσχουμε ειδοποίηση πριν από τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων και θα υπόκειται σε διαφορετική πολιτική απορρήτου.

Γνωστοποίηση για την επιβολή του νόμου
Υπό ορισμένες συνθήκες, η εταιρεία μπορεί να απαιτηθεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή απαντώντας σε έγκυρα αιτήματα από δημόσιες αρχές (π.χ. δικαστήριο ή κυβερνητική υπηρεσία).

Νομικές απαιτήσεις
Η εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα με καλή πίστη ότι η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη για:

 • Για να συμμορφωθείτε με μια νομική υποχρέωση
 • Για την προστασία και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της περιουσίας της εταιρείας.
 • Για την πρόληψη ή τη διερεύνηση πιθανών αδικημάτων σε σχέση με την υπηρεσία
 • Για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών της υπηρεσίας ή του κοινού
 • Για την προστασία από νομική ευθύνη

 

Ασφάλεια δεδομένων

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου, ή η μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης είναι 100% ασφαλής. Ενώ προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά του.

 

Μην παρακολουθείτε σήματα στο πλαίσιο της Καλιφόρνια online προστασία απορρήτου νόμος

Δεν υποστηρίζουμε μην παρακολουθείτε (“DNT”). Το Do Only Track είναι μια προτίμηση που μπορείτε να ορίσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να ενημερώσετε τις τοποθεσίες Web που δεν θέλετε να παρακολουθούνται.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή “χωρίς παρακολούθηση”, μεταβαίνοντας στη σελίδα “Προτιμήσεις” ή “Ρυθμίσεις” του προγράμματος περιήγησης Web.

Τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας βάσει του γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων (GDPR)

Εάν είστε κάτοικος του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου (ΕΟΧ), έχετε ορισμένα δικαιώματα προστασίας δεδομένων. Η εταιρεία στοχεύει να λάβει εύλογα μέτρα για να σας επιτρέψει να διορθώσετε, να τροποποιήσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τα προσωπικά δεδομένα που κρατάμε για εσάς και αν θέλετε να αφαιρεθούν από τα συστήματά μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα προστασίας δεδομένων:

Το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης ή διαγραφής των πληροφοριών που έχουμε για εσάς. Κάθε φορά που γίνεται εφικτό, μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να ενημερώνετε ή να ζητάτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων απευθείας μέσα από την ενότητα ρυθμίσεων του λογαριασμού σας. Εάν δεν είστε σε θέση να εκτελέσετε αυτές τις ενέργειες μόνοι σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε.
Το δικαίωμα διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τις πληροφορίες σας εάν οι πληροφορίες αυτές είναι ανακριβείς ή ελλιπείς.
Το δικαίωμα να αντιταχθείτε. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Το δικαίωμα του περιορισμού. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών.
Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να σας παρασχεθεί ένα αντίγραφο των πληροφοριών που έχουμε για εσάς σε μια δομημένη, αναγνώσιμη από μηχανή και κοινώς χρησιμοποιούμενη μορφή.
Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή όπου η εταιρεία βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών.

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν απαντήσετε σε τέτοια αιτήματα.

Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε σε μια αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο (ΕΟΧ).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

 • Με email: info@vitashop.gr
 • Μεταβαίνοντας σε αυτήν τη σελίδα στην ιστοσελίδα μας: Επικοινωνία.
 • Μέσο τηλεφώνου: + 30 2310 556 953
 • Με ταχυδρομείο: Γρηγορίου Λαμπράκη 14 / 564 29 Θεσσαλονίκη