Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων & συμμόρφωση GDPR

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 25 Μαΐου, 2018

Δοκιμάστε την Hellas Ltd. (“εμείς”, “εμείς”, ή “μας”) λειτουργεί ο δικτυακός τόπος www.vitashop.gr (η “υπηρεσία”).

Αυτή η σελίδα σας πληροφορεί για τις πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας και τις επιλογές που έχετε συσχετίσει με αυτά τα δεδομένα.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την παροχή και τη βελτίωση της υπηρεσίας. Με τη χρήση της υπηρεσίας, συμφωνείτε με τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα πολιτική απορρήτου, οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα πολιτική απορρήτου έχουν την ίδια σημασία με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας, προσβάσιμοι από www.vitashop.gr

Ορισμοί

Υπηρεσία

Η υπηρεσία είναι ο www.vitashop.gr ιστότοπος που διαχειρίζεται η γεύση Hellas ltd.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σημαίνει δεδομένα για ένα ζωντανό άτομο που μπορεί να αναγνωριστεί από αυτά τα δεδομένα (ή από εκείνα και άλλες πληροφορίες που έχουν στην κατοχή μας ή ενδέχεται να έρθουν στην κατοχή μας).

Δεδομένα χρήσης

Τα δεδομένα χρήσης είναι δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα είτε δημιουργούνται από τη χρήση της υπηρεσίας είτε από την ίδια την υποδομή εξυπηρέτησης (για παράδειγμα, τη διάρκεια μιας επίσκεψης σελίδας).

Cookies

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας (υπολογιστής ή κινητή συσκευή).

Ελεγκτής δεδομένων

Ελεγκτής δεδομένων: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο (είτε μόνο είτε από κοινού ή κοινό με άλλα πρόσωπα) καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών.

Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής απορρήτου, είμαστε ένας ελεγκτής δεδομένων των προσωπικών σας δεδομένων.

Επεξεργαστές δεδομένων (ή πάροχοι υπηρεσιών)

Επεξεργαστής δεδομένων (ή πάροχος υπηρεσιών): κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες διαφόρων παρόχων υπηρεσιών για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας πιο αποτελεσματικά.

Υποκείμενο δεδομένων (ή χρήστης)

Το υποκείμενο των δεδομένων είναι κάθε ζωντανό άτομο που χρησιμοποιεί την υπηρεσία μας και αποτελεί αντικείμενο προσωπικών δεδομένων.

στην παρούσα πολιτική απορρήτου, οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα πολιτική απορρήτου έχουν τις ίδιες έννοιες όπως και στους όρους και προϋποθέσεις μας, προσβάσιμοι από www.vitashop.gr

Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Χρήση δεδομένων

Το VitaShop χρησιμοποιεί τα συλλεγόμενα δεδομένα για διάφορους σκοπούς:

 • Για να παρέχουμε και να διατηρήσουμε την υπηρεσία μας
 • Για να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στην υπηρεσία μας
 • Για να σας επιτρέψουμε να συμμετέχετε σε διαδραστικές λειτουργίες της υπηρεσίας μας όταν το επιλέγετε
 • Για να παρέχετε υποστήριξη πελατών
 • Για να συγκεντρώσουμε ανάλυση ή πολύτιμες πληροφορίες, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την υπηρεσία μας
 • Για να παρακολουθήσετε τη χρήση της υπηρεσίας μας
 • Για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων
 • Για να σας παρέχουμε νέα, ειδικές προσφορές και γενικές πληροφορίες σχετικά με άλλα αγαθά, υπηρεσίες και εκδηλώσεις που προσφέρουμε, που είναι παρόμοιες με αυτές που έχετε ήδη αγοράσει ή έχετε ζητήσει, εκτός αν έχετε επιλέξει να μην λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (GDPR)

Εάν είστε από τον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο (ΕΟΧ), γευτείτε την Hellas Ltd. νομική βάση για τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου εξαρτάται από τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο συλλέγουμε.

Η γεύση Hellas Ltd. μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα επειδή:

 • Πρέπει να κάνουμε ένα συμβόλαιο μαζί σου.
 • Μας δώσατε την άδεια να το κάνουμε.
 • Η επεξεργασία είναι στα νόμιμα συμφέροντά μας και δεν παρακάμπτεται από τα δικαιώματά σας.
 • Για σκοπούς επεξεργασίας πληρωμών
 • Για να συμμορφωθούμε με το νόμο

Διατήρηση δεδομένων

Το VitaShop θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (για παράδειγμα, εάν απαιτείται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους), να επιλύσουμε τις διαφορές και να επιβάλουμε τις νομικές μας συμφωνίες και πολιτικές.

Το VitaShop θα διατηρήσει επίσης δεδομένα χρήσης για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης. Τα δεδομένα χρήσης γενικά διατηρούνται για μικρότερο χρονικό διάστημα, εκτός από την περίπτωση που αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ασφάλειας ή για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της υπηρεσίας μας, ή είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.

Δεν υποστηρίζουμε μην παρακολουθείτε (“DNT”). Το Do Only Track είναι μια προτίμηση που μπορείτε να ορίσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να ενημερώσετε τις τοποθεσίες Web που δεν θέλετε να παρακολουθούνται.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή “χωρίς παρακολούθηση”, μεταβαίνοντας στη σελίδα “Προτιμήσεις” ή “Ρυθμίσεις” του προγράμματος περιήγησης Web.

Τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας βάσει του γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων (GDPR)

Εάν είστε κάτοικος του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου (ΕΟΧ), έχετε ορισμένα δικαιώματα προστασίας δεδομένων. Η Taste Hellas Ltd. στοχεύει να λάβει εύλογα μέτρα για να σας επιτρέψει να διορθώσετε, να τροποποιήσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τα προσωπικά δεδομένα που κρατάμε για εσάς και αν θέλετε να αφαιρεθούν από τα συστήματά μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα προστασίας δεδομένων:

Το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης ή διαγραφής των πληροφοριών που έχουμε για εσάς. Κάθε φορά που γίνεται εφικτό, μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να ενημερώνετε ή να ζητάτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων απευθείας μέσα από την ενότητα ρυθμίσεων του λογαριασμού σας. Εάν δεν είστε σε θέση να εκτελέσετε αυτές τις ενέργειες μόνοι σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε.

Το δικαίωμα διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τις πληροφορίες σας εάν οι πληροφορίες αυτές είναι ανακριβείς ή ελλιπείς.

Το δικαίωμα να αντιταχθείτε. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Το δικαίωμα του περιορισμού. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών.

Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να σας παρασχεθεί ένα αντίγραφο των πληροφοριών που έχουμε για εσάς σε μια δομημένη, αναγνώσιμη από μηχανή και κοινώς χρησιμοποιούμενη μορφή.

Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή όπου η γεύση Hellas Ltd. βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών.

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν απαντήσετε σε τέτοια αιτήματα.

Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε σε μια αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο (ΕΟΧ).

Παρόχους

Ενδέχεται να απασχολούμε τρίτες εταιρείες και ιδιώτες για να διευκολύνουμε την υπηρεσία μας (“πάροχοι υπηρεσιών”), να παρέχουμε την υπηρεσία για λογαριασμό μας, να εκτελέσουμε υπηρεσίες που σχετίζονται με την υπηρεσία ή να μας βοηθήσουν στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται η υπηρεσία μας.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου και τις πολιτικές του Twitter, μεταβαίνοντας στη σελίδα πολιτική απορρήτου: https://Twitter.com/privacy

Facebook

Η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ του Facebook παρέχεται από τη Facebook Inc.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων από το Facebook, μεταβαίνοντας σε αυτήν τη σελίδα: https://www.Facebook.com/Help/164968693837950

Για να εξαιρεθείτε από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων του Facebook, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες από το Facebook: https://www.Facebook.com/Help/568137493302217

Το Facebook τηρεί τις αρχές αυτορρύθμισης για τη διαδικτυακή συμπεριφορική διαφήμιση που δημιουργήθηκε από τη Συμμαχία ψηφιακής διαφήμισης. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από το Facebook και άλλες συμμετέχουσες εταιρείες μέσω της Συμμαχίας ψηφιακής διαφήμισης στις ΗΠΑ http://www.aboutads.info/choices/, τη Συμμαχία ψηφιακής διαφήμισης του Καναδά στον Καναδά http://youradchoices.CA/ ή την Ευρωπαϊκή Συμμαχία αλληλεπίδρασης ψηφιακής διαφήμισης στην Ευρώπη http://www.youronlinechoices.eu/, ή να εξαιρεθείτε χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις της φορητής συσκευής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου του Facebook, παρακαλούμε επισκεφθείτε την πολιτική δεδομένων του Facebook: https://www.Facebook.com/privacy/explanation

Pinterest

Η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ Pinterest παρέχεται από το Pinterest Inc.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων του Pinterest, ενεργοποιώντας τη λειτουργικότητα “χωρίς παρακολούθηση” του προγράμματος περιήγησης ιστού ή ακολουθώντας τις οδηγίες του Pinterest: http://Help.Pinterest.com/EN/articles/personalization-and-Data

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές και τις πολιτικές απορρήτου του Pinterest, μεταβαίνοντας στη σελίδα πολιτική απορρήτου: https://About.Pinterest.com/EN/Privacy-Policy

Πληρωμές

Ενδέχεται να παρέχουμε προϊόντα ή/και υπηρεσίες επί πληρωμή εντός της υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες τρίτων για την επεξεργασία πληρωμών (π.χ. επεξεργαστές πληρωμών).

Δεν θα αποθηκεύουμε ούτε θα συλλέγουμε τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής σας. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται απευθείας στους τρίτους μεταποιητές πληρωμών των οποίων η χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών διέπεται από την πολιτική απορρήτου τους. Αυτοί οι επεξεργαστές πληρωμών συμμορφώνονται με τα πρότυπα που ορίζονται από το PCI-DSS, όπως διαχειρίζεται το Συμβούλιο προτύπων ασφαλείας PCI, το οποίο είναι μια κοινή προσπάθεια εμπορικών σημάτων όπως Visa, MasterCard, American Express και Discover. Οι απαιτήσεις PCI-DSS συμβάλλουν στη διασφάλιση του ασφαλούς χειρισμού των πληροφοριών πληρωμής.

Οι επεξεργαστές πληρωμών με τους οποίους συνεργαζόμαστε είναι οι εξής:

Πληρωμές σε εφαρμογές Apple Store

Η πολιτική απορρήτου μπορεί να προβληθεί στις https://www.Apple.com/legal/Privacy/EN-WW/

Πληρωμές στο Google Play σε-app

Η πολιτική απορρήτου μπορεί να προβληθεί στις https://www.Google.com/policies/privacy/

PayPal ή πνευματικό δέντρο

Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων εκ μέρους μας και είναι υποχρεωμένοι να μην τα αποκαλύπτουν ή να τα χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Analytics

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την παρακολούθηση και την ανάλυση της χρήσης της υπηρεσίας μας.

Google Analytics

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που προσφέρεται από την Google και παρακολουθεί και αναφέρει την επισκεψιμότητα του ιστότοπου. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για την παρακολούθηση και την παρακολούθηση της χρήσης της υπηρεσίας μας. Αυτά τα δεδομένα κοινοποιούνται σε άλλες υπηρεσίες της Google. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα συλλεγμένα δεδομένα για να προσαρμόσει και να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το ότι έχετε κάνει τη δραστηριότητά σας στην υπηρεσία διαθέσιμη στο Google Analytics, εγκαθιστώντας το πρόσθετο opt-out του προγράμματος περιήγησης του Google Analytics. Το πρόσθετο αποτρέπει το JavaScript του Google Analytics (GA. js, Analytics. js και DC. js) από την κοινή χρήση πληροφοριών με το Google Analytics σχετικά με τη δραστηριότητα επισκέψεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα όροι απορρήτου της Google: https://Policies.Google.com/privacy?HL=EN

Επαναληπτικό μάρκετινγκ συμπεριφοράς

Το VistaShop χρησιμοποιεί υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ για να διαφημίζεται σε ιστότοπους τρίτων σε εσάς μετά την επίσκεψή σας στην υπηρεσία μας. Εμείς και οι τρίτοι προμηθευτές μας χρησιμοποιούμε cookies για να ενημερώνουμε, να βελτιστοποιούμε και να εξυπηρετούμε διαφημίσεις με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις σας στην υπηρεσία μας.

Google AdWords

Η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ του Google AdWords παρέχεται από την Google Inc.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το Google Analytics για τη διαφήμιση προβολής και να προσαρμόσετε τις διαφημίσεις του δικτύου προβολής Google, μεταβαίνοντας στη σελίδα ρυθμίσεων του Google Ads: http://www.Google.com/Settings/ADS

Η Google προτείνει επίσης την εγκατάσταση του προσθέτου προγράμματος περιήγησης εξαίρεσης του Google Analytics https://Tools.Google.com/dlpage/gaoptout -για το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Web. Το πρόσθετο “εξαίρεση προγράμματος περιήγησης στο Google Analytics” παρέχει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να αποτρέψουν τη συλλογή και χρήση των δεδομένων τους από το Google Analytics.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα όροι απορρήτου της Google: https://Policies.Google.com/privacy?HL=EN

Επαναληπτικό μάρκετινγκ των διαφημίσεων Bing

Η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ Bing ADS παρέχεται από τη Microsoft Inc.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το επαναληπτικό μάρκετινγκ του Bing ADS με την επίσκεψή σας: https://Advertise.BingAds.Microsoft.com/en-US/Resources/Policies/Personalized-ADS

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές και τις πολιτικές απορρήτου της Microsoft, μεταβαίνοντας στη σελίδα πολιτική απορρήτου: https://privacy.Microsoft.com/en-US/PrivacyStatement

Twitter

Η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ του Twitter παρέχεται από το Twitter Inc.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων του Twitter, ακολουθώντας τις οδηγίες τους: https://support.Twitter.com/articles/20170405

Η πολιτική απορρήτου μπορεί να προβληθεί στις https://www.Paypal.com/webapps/MPP/UA/Privacy-Full

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Η υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν από εμάς. Εάν κάνετε κλικ σε μια σύνδεση τρίτου μέρους, θα κατευθυνθείτε στον ιστότοπο του τρίτου μέρους. Σας συμβουλεύουμε να εξετάσετε την πολιτική απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστότοπων ή υπηρεσιών τρίτων μερών.

Προστασία προσωπικών δεδομένων για παιδιά

Οι υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε κανέναν κάτω των 18 ετών (“παιδιά”).

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από οποιονδήποτε κάτω των 18 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι το παιδί σας μας έχει παράσχει τα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Εάν συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα από παιδιά χωρίς επαλήθευση της γονικής συγκατάθεσης, παίρνουμε μέτρα για να αφαιρέσουμε αυτές τις πληροφορίες από τους διακομιστές μας.

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την πολιτική απορρήτου μας κατά καιρούς. Θα σας ενημερώσουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα πολιτική απορρήτου σε αυτήν τη σελίδα.

Θα σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και μιας διακεκριμένων ειδοποίησης στην υπηρεσία μας, πριν από την αλλαγή που θα γίνει αποτελεσματική και θα ενημερώσουμε την “ημερομηνία έναρξης ισχύος” στην κορυφή της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

Συνιστάται να εξετάζετε περιοδικά την παρούσα πολιτική απορρήτου για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου είναι αποτελεσματικές όταν καταχωρούνται σε αυτήν τη σελίδα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

 • Με email: info@vitashop.gr
 • Μεταβαίνοντας σε αυτήν τη σελίδα στην ιστοσελίδα μας: https://www.vitashop.gr/epikoinonia/?lang=el
 • Ανά αριθμό τηλεφώνου: + 30 2310 556 953
 • Με ταχυδρομείο: P. Eftimyi 16A, 1000 Σόφια, Βουλγαρία

Καλάθι αγορών

close

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε κάποιον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookie. Ελέγξτε τις προσωπικές σας υπηρεσίες cookie εδώ.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

ENABLE/DISABLE SCRIPTS

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες